Sa lang't de wyn fan de 
wolkens waait en it gêrs
groeit en de beam bloeit
de wrâld bestiet...
Gezamenlijk project door:
Kevin Peters, Rens Kingma, Mirjam van Rijswijk, Lars Dubbelink en Eva C vd Ploeg

https://www.facebook.com/hetwadinbeeld/