Leven is de kunst
van de 
overgave
Nederland, 2018